Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ประชาสัมพันธ์ / Information


 

คู่มือประชาชน

 1. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 2. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีเปลี่ยนเล่ม
 3. : การขอถอนสลักหลังแจ้งออกและกลับเข้ามาอีก
 4. : การขอรับใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.17) กรณีสูญหำย
 5. : การขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก
 6. : งานตรวจสอบและแก้ไขเพิ่มเติมรายการในหลักฐานทะเบียนคนต่างด้าว
 7. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.15)
 8. : การขอรับใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ตม.16)
 9. : การสลักหลังแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรและกลับเข้ามาอีก
 10. : การขอตรวจลงตราประเภทนอกกำหนดจำนวนคนต่างด้าวที่จะขอเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี (Non-Quota Immigrant Visa) ย้อนหลัง
 11. : การขอแก้ไขรายการต่างๆ ในใบสำคัญถิ่นที่อยู่หรือใบแทนใบสำคัญถิ่นที่อยู่
 12. : การรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวกรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
 13. : การแจ้งที่พักอาศัยของเจ้าบ้าน เจ้าของ หรือผู้ครอบครองเคหะสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย
 14. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2522
 15. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.2514
 16. : การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของบุคคลต่างด้าวซึ่งได้รับสิทธิ ตำมพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
 17. : การเยี่ยมผู้ต้องกักรอการส่งกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ตาม มาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ประช…

    วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว...

Read more

บูรณาการร่วมกับพาณิช…

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตร...

Read more

14 เม.ย.2563 ออกตรวจ…

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง ...

Read more

ทำความสะอาดพร้อมพ่นน…

  วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม...

Read more

ร่วมกิจกรรม "จิ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจก...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว. มหาสารคาม พร้อมด้วยข้...

Read more

ตรวจสอบประชาสัมพันธ์…

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

จับกุมยาเสพติด (ยาบ้…

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการสั้งการของว่าที่ พ.ต.ต...

Read more

บูรณาการร่วมตรวจสอบแ…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

สืบข้อเท็จจริงขออยู่…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องร…

  พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มห...

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวก แ…

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมจับกุมผู้ต้องหาค…

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ  สว.ตม.จว.ม...

Read more

ตม.จว.มหาสารคาม พร้อ…

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั…

วันนี้ 1 ธ.ค.2561 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพ.ต...

Read more

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกั…

วันนี้ 22 พ.ย.2561/11.20 น. พ.ต.อ.สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมา...

Read more

ภายใต้การอำนวยการของ…

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จ...

Read more

จัดหา/มอบอุปกรณ์การก…

ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10...

Read more

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การด…

เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา16.00 น.8ม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และภายใต้การอำ...

Read more

ร่วมโครงการจิตอาสา…

วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้ารา...

Read more

ร่วมปล่อยแถวจัดระเบี…

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามฯ ร่วมปล่อยแถวจัด...

Read more

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนต…

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ พร้อมคณะจากราชอา...

Read more

Toogle Right