NT3

เมื่อวันพุธ ที่  22  กุมภาพันธ์  2566   เวลา   16.00   น. ณ ห้องประชุม  ตม.จว.มหาสารคาม   พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรมวินัยข้าราชการตำรวจ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การทุจริต และผู้มีอิทธิพล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

2