NT3

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 66 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต. เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวานกุล รอง ผบก.ตม. 4 และ พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม. 4 โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รองสว., พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง มหาสารคาม ร่วมบูรณาการกับ เจ้าหน้าที่จัดหางาน มหาสารคาม และ กอ.รมน.จว.มหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ผ่ายปกครองจังหวัด ร่วมเข้าตรวจสอบแรงต่างด้าวสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย และ อ.เชียงยืน เพื่อประชาสัมพันธ์และป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, พ.ร.ก.การจัดการ การกระทำของคนต่างด้าว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง คือ บริษัท พัฒนาคอนกรีต จำกัด, บริษัท คูโบต้ามหาสารคาม (สาขาโกสุมพิสัย) และ บริษัท เอ็มเอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ สาขาเชียงยืน
จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกกหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ติดต่อสอบถามได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621 ,043-971278

3011889301189030118923011895301189730119003011970