วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง

สว.ๆ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม

นำรถตรวจการณ์ไฟฟ้อัจฉริยะ (BMW) ออกตรวจสอบ และประขาสัมพันธ์การแจ้งที่พักตาม ม.37,38

มีผลการปฏิบัติ ออกตรวจสถานที่แคมป์ข้างสถานีขนส่ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการตรวจสอบพบแรงงานไทย 10 คน ไม่พบแรงงานต่างด้ว พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่

พักของคนต่างด้ว ตาม ม.37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายต่อไป