พิมพ์
หมวด: ข่าวสาร/กิจกรรม
ฮิต: 579

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์

สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่