NT3

 

 

วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ดหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวซ้อง พร้อมมีมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส (COVD-๑๙)เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การวัดไช้ ฯลฯ