NT3

สืบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อ กรณีอุปการะภรรยาสัญชาติไทย

ภายใต้การอำนวยการช าของ พล.ต.ต.กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผบค.ตม.4 และ พ.ต.จ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สว.ดม.จว.ม มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.

ชุดสืบสวณปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ออกตรวจสอบการยื่นขออยู่ต่อฯ ของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ตรวจพบ Mr.Axel Christion schuze ขายุ 80 ปี สัญชาติ เยอร์มัน ยื่่นขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยา

สัญชาติไทย  จนท. ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้คนต่างต้าวได้ทราบถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522