NT3

ข่าวสาร/กิจกรรม

 

 

วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการประชาสัมพันธ์ ให้เด็ก นักเรียน นักศึกษา สามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ดหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ณ ที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม ทั้งนี้ ได้จัดสถานที่ อุปกรณ์ที่เกี่ยวซ้อง พร้อมมีมาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส (COVD-๑๙)เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การวัดไช้ ฯลฯ

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตรวจสอบสถานการณ์

สินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่

 

วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดอาคารที่ทำการ และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID - 19

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง

สว.ๆ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม

นำรถตรวจการณ์ไฟฟ้อัจฉริยะ (BMW) ออกตรวจสอบ และประขาสัมพันธ์การแจ้งที่พักตาม ม.37,38

มีผลการปฏิบัติ ออกตรวจสถานที่แคมป์ข้างสถานีขนส่ง ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

ผลการตรวจสอบพบแรงงานไทย 10 คน ไม่พบแรงงานต่างด้ว พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์การแจ้งที่

พักของคนต่างด้ว ตาม ม.37,38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 เพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม

กฎหมายต่อไป

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย