Toogle Left
เชื่อมต่อประชาชาติ ภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งความมั่นคง Global Connectivity under Thailand National Security

ประชาสัมพันธ์ / Information


 

ประกาศ การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559

 ด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เรื่อง กำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559 โดยมีข้อกำหนด ดังนี

1. เปิดรับหนึ่งร้อยคน สำหรับคนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และห้าสิบคน สำหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ

2. การเปิดยื่นรับคำขอ กำหนดตั้งแต่วันที่  1กันยายน 2559 ถึง 30 ธันวาคม 2559  ในวันและเวลาราชการ

3. สถานที่ยื่นคำขอ

ในกรุงเทพมหานคร

ให้ยื่นได้ที่ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (งานขอมีถิ่นที่อยู่)ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคารบี (ชั้น 2 ด้านทิศใต้) เลขที่ 120หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ในส่วนภูมิภาค

ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ที่ตนอยู่ในกรณีที่ท้องที่นั้นไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง
ให้ยื่นคำขอ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองที่ใกล้เคียง

คลิกอ่านรายละเอียด

1. ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง การเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ.2559
2.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
     ประจำปี พ.ศ.2559

3. กฎกระทรวงฉบับที่ 27 (พ.ศ.2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522
4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขประกอบการพิจารณาอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
5. คำแนะนำ และแบบฟอร์มสำหรับการยื่นคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   - คำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
   - แบบข้อมุลบุคคล
   - ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐ
   - แผนที่แสดงสถานที่พำนักและสถานที่ทำงาน
   - ตัวอย่างหนังสือรับรองเงินเดือน
   - ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน
6. เอกสารประกอบแยกตามประเภทของการยื่นคำขอ
   - ตัวอย่างหนังสือขอตรวจสอบประวัติการทำงาน

ข่าวสาร/กิจกรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ประช…

    วันนี้ (๒๑ พ.ค.๖๓) เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สวตม.จว...

Read more

บูรณาการร่วมกับพาณิช…

15 เม.ย.2563 เวลา 14.00 น. ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ออกตร...

Read more

14 เม.ย.2563 ออกตรวจ…

วันที่ (14 เม.ย.63) เวลา 09.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง ...

Read more

ทำความสะอาดพร้อมพ่นน…

  วันที่ 2 เมษายน 2563 พ.ต.ต.นพรัตน์ พิมพ์ทอง สว.ฯ รรท.สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม...

Read more

ร่วมกิจกรรม "จิ…

วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจก...

Read more

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร…

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 พ.ต.ต.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว. มหาสารคาม พร้อมด้วยข้...

Read more

ตรวจสอบประชาสัมพันธ์…

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

จับกุมยาเสพติด (ยาบ้…

  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. โดยการอำนวยการสั้งการของว่าที่ พ.ต.ต...

Read more

บูรณาการร่วมตรวจสอบแ…

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

สืบข้อเท็จจริงขออยู่…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00 น. ว่าที่ พ.ต.ต.ทินกร  เลาดี  สว.ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมพิธีถวายเครื่องร…

  พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มห...

Read more

ร่วมอำนวยความสะดวก แ…

พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหา...

Read more

ร่วมจับกุมผู้ต้องหาค…

วันที่ 28 มี.ค. 2562 ภายใต้การอำนวยการของ ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ  สว.ตม.จว.ม...

Read more

ตม.จว.มหาสารคาม พร้อ…

วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม...

Read more

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพั…

วันนี้ 1 ธ.ค.2561 เวลา 09.00น. พล.ต.ต.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผบก.ภ.จว.มหาสารคามพ.ต...

Read more

พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกั…

วันนี้ 22 พ.ย.2561/11.20 น. พ.ต.อ.สิทธิ์  ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 เดินทางมา...

Read more

ภายใต้การอำนวยการของ…

วันที่ 6 พ.ย.61 เวลา 05.30 น. ภายใต้การอำนวยการของพ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม.จ...

Read more

จัดหา/มอบอุปกรณ์การก…

ตม.จว.มหาสารคาม จัดหา/มอบอุปกรณ์การกีฬาแก่เด็กนักเรียน วันที่ 5 พ.ย.61 เวลา 10...

Read more

พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การด…

เมื่อ 25 ต.ค.61 เวลา16.00 น.8ม., พล.ต.ต.ณัฐวัฒน์ การดี ผบก.ตม.4 และภายใต้การอำ...

Read more

ร่วมโครงการจิตอาสา…

วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้ารา...

Read more

ร่วมปล่อยแถวจัดระเบี…

พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปรามฯ ร่วมปล่อยแถวจัด...

Read more

ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนต…

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีศึกษาธิการ พร้อมคณะจากราชอา...

Read more

Toogle Right