สถิติการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ.2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน ตุลาคม 2566

download:excel      download:pdf 

 

เดือน พฤศจิกายน 2566

download:excel      download:pdf 

  

เดือน ธันวาคม 2566

download:excel      download:pdf 

  

เดือน มกราคม 2567

download:excel      download:pdf 

  

เดือน กุมภาพันธ์ 2567

download:excel      download:pdf 

  

เดือน มีนาคม 2567

download:excel      download:pdf 

   

เดือน เมษายน 2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน พฤษภาคม 2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน มิถุนายน 2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน กรกฏาคม 2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน สิงหาคม 2567

download:excel      download:pdf 

 

เดือน กันยายน 2567

download:excel      download:pdf 

  

 

 

แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

 

รายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

  download:excel      download:pdf

  

 

 

ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา

  download:excel      download:pdf