เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ที่วัดมหาชัย พระอารามหลวง จังหวัดมหาสารคาม จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีพิธีสรงน้ำขอพรพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567
       โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้นำส่วนราชการ พร้อมด้วย นางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล นางสาวปราณี วงศ์บุตร นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีสรงน้ำขอพรพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เพื่อความเป็น สิริมงคล และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และผู้ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำขอพรจากพระเถระ สรงน้ำอัฐิธาตุอดีตเจ้าเมืองมหาสารคาม และสรงน้ำใบเสมาโบราณ
       สำหรับพิธี สรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำขอพรจากพระ ตามความเชื่อโบราณ เป็นการแสดง ให้เห็นถึง การเคารพและสักการะต่อ พระพุทธศาสนาครบทั้ง 3 ประการ ได้แก่ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่เป็นมงคลในวันปีใหม่ของไทย จะทำให้เกิดความสุขความร่มเย็นตลอดปีใหม่ ขณะเดียวกัน ยังมีความเชื่อว่า การสรงน้ำพระพุทธรูปเป็นการทำความสะอาดพระที่ตลอดทั้งปีเราได้กราบไหว้ ขณะที่การสรงน้ำพระสงฆ์เป็นการช่วยให้ท่านเย็นสบายในช่วงฤดูร้อนที่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ร้อนที่สุดของปีด้วย อานิสงค์ตามความเชื่อหลังการสรงน้ำพระ ผลบุญจะส่งผลให้เราปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและมีความสุข จิตใจผ่องใส สดชื่น สะอาด บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ทำให้อยู่เย็นเป็นสุข เป็นมงคลแก่ตนเอง และครอบครัว รวมถึงแผ่ผลบุญให้บรรพบุรุษ ญาติมิตร สรรพสัตว์และเจ้ากรรมนายเวร