บุญใหญ่!! ตม.มหาสารคาม ร่วมจัดโรงทาน พิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน

จังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีลาสิกขาสามเณรภาคฤดูร้อน หลังบรรพชาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 ที่วัดขุนพรหมดำริ ตำบลท่าสองคอน อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่ ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมในพิธีลาสิกขาสามเณร ซึ่งบวชในโครงการบรรพชาสามเณรฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พร้อมจัดโรงทานในครั้งนี้

โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางสาวปราณี วงศ์บุตร นายกนก ศรีวิชัยนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายกองเอก เสนีย์ มะโน ปลัดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม

จังหวัดมหาสารคามได้มอบเกียรติบัตรให้กับสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 92 รูป จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระประธาน เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเริ่มพิธีลาสิกขาโดยได้รับเมตตาจากพระครูสารกิจประยุต เจ้าอาวาสวัดขุนพรหมดำริ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองมหาสารคาม ทำพิธีลาสิกขาให้กับสามเณรที่บรรพชาครบตามกำหนดโครงการฯ จำนวน 71 รูป และอีกจำนวน 21 รูป หลังจากที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระธรรม เป็นระยะเวลา 15 วัน มีความประสงค์ที่จะอยู่ศึกษา อบรม และปฏิบัติธรรมต่อไป

ทั้งนี้นายอำเภอนาเชือก ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคร่วมทำบุญ เพื่อเป็นทุนการศึกษาทุนละ 2,000 บาทให้กับสามเณรที่จะบวชต่อ จำนวน 2 รูป และที่ลาสิกขา จำนวน 4 คน รวมเป็นเงิน 12,000 บาท