ตม.มหาสารคาม ร่วมปล่อยแถว ตรวจแรงงานต่างด้าว

วันที่ 5 มิ.ย.67 ณ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตม.จว.มหาสารคาม โดย ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมด้วยชุดสืบสวน ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกับจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม จัดพิธีรับนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ด้านการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ จังหวัดมหาสารคาม

ทั้งนี้ โดยกรมการจัดหางาน ได้สั่งการให้สำนักงานจัดหางานจังหวัด ทุกจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่ และให้เข้าร่วมรับนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกะทรวงแรงงาน (นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ) พร้อมกันทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดมหาสารคาม มีนางสาวปราณี วงศ์บุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี หลังจากนั้นได้ร่วมกันออกตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังแรงงานผิดกฎหมาย และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวต่อไป