เมื่อวันอังคาร  ที่  4 มิถุนายน  2567   เวลา   16.00   น. ณ ห้องประชุม  ตม.จว.มหาสารคาม  ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ได้ประชุมกำชับการปฏิบัติงาน รวมทั้งอบรมวินัยข้าราชการตำรวจ และประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการตำรวจ เพื่อเป็นการป้องกันการกระทำผิดวินัยเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การทุจริต และผู้มีอิทธิพล ประจำเดือน พฤษภาคม 2567