ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.ปรีชา เจียห์สกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.67 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.มหาสารคาม อำนวยการโดย ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล ศรีพัก สว.ตม.มหาสารคาม ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม ว่าที่ ร.ต.ต.วิเชียร รักษา รอง สว.ฯ, และ ด.ต.อานันท์ชัย ศรีโพธิ์อุ่น ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมชุดสืบสวน สภ.พยัคฆภูมิพิสัย ร่วมปฏิบัติการ X-Ray พื้นที่เฝ้าระวังคนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมาย และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว กวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนแจ้งเบาะแสคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์ไม่พึงประสงค์ เป็นภัยต่อสังคมเข้ามาในพื้นที่ โดยชุดจับกุมได้ทำการจับกุมชาวเมียนมาร์ หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร จำนวน 3 ราย คือ
1. MR.AUNG NYAW RIN อายุ 32 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ที่บริเวณถนนสาธารณะ บ้านหนองไผ่ ม. 2 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนการเดินทาง
2. MR.UNO BANGLI อายุ 33 ปี สัญชาติเมียนมาร์ และ 3. นายอาปู้ อายุ 40 ปี สัญชาติเมียนมาร์ ที่บริเวณถนนสาธารณะ บ้านโนนม่วง ม.12 ต.ลานสะแก อ.พยัคฆภูมิพิสัย ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารแทนการเดินทาง
ชุดจับกุมจึงได้นำตัวมาตรวจสอบ ในระบบสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดทำประวัติ และได้ทำการจับกุมในข้อหา "เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" ควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมาย ซึ่งจะได้ขยายผลถึงขบวนการนำพาเข้าออกราชอาณาจักรต่อไป
ตม.จว.มหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง
2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
3. แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725
และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแส คนต่างด้าวกระทำผิดกฎหมายหรือมีพฤติการณ์ไม่พึงประสงค์ ติดต่อสอบถาม ขอรับคำแนะนำ หรือแจ้งเบาะแสได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621,043-971278 หรือ https://www.facebook.com/immsarakham?mibextid=JRoKGi

***************