สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

1

ว่าที่ พ.ต.ท.สุพล  ศรีพัก

สว.ตม.จว.มหาสารคาม

โทร. 062-4145256

 งานสืบสวนปราบปราม/งานธุการ

3

ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน  แก้วสารพัดนึก

รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม

โทร. 089-9474970

งานบริการคนต่างด้าว       

2

ร.ต.อ.หญิง ดารณี  เชื้อหมอ

รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม

โทร. 086-7772458

 งานการเงิน พัสดุ/เทคโนโลยีสารสนเทศ

4

ร.ต.อ.อรรคพล รัตนพันธ์

รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม

โทร. 092-8706879

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 579 หมู่ที่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทรศัพท์  043-750 621, 043-971 278 

alertช่องทางร้องเรียน :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.mail

alertช่องทางร้องเรียน :facebook.com/immsarakhamfacebook

www.mahasarakhamimm4.com

แผนที่เส้นทางไปตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 11 มี.ค.2567