ข่าวสาร/กิจกรรม

ตรวจคนเข้าเมืองมหาสารคาม รวบอินเดียอยู่เกิน (Overstay ) แฝงตัวเข้ามาด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดี ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4 ตม.จว.มหาสารคาม

โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวน ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม และ จนท. ชุดสืบสวน ตม.จว.มหาสารคาม ลงพื้นที่ตรวจสอบหลังที่ได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีคนต่างด้าวสัญชาติอินเดีย เดินทางเข้ามาราชอาณาจักรด้วยวีซ่านักท่องเที่ยว วีซาหมดแล้วมาหลบอยู่ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จึงจัดกำลังออกตรวจสอบตามเบาะแส พบและจับกุมชายชาวอินเดีย ข้อหา “เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (Overstay) จำนวน 2 ราย
ชายอายุ 31 ปี สัญชาติอินเดีย จากการตรวจสอบพบว่าได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 31/07/2013 ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้รับการอนุญาตถึงวันที่ 28/09/2013 ซึ่งหลังจากนั้นไม่ปรากฎว่าได้มีการออยู่ต่อแต่อย่างใด (Overstay 3,691 วัน) เหตุเกิดที่ บริเวณหน้าหอพักภายในหมู่บ้านโนนแสบง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 8 พ.ย.66 เวลา 20.00 น. เบื้องต้นในชั้นจับกุมผู้ถูกจับให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงทำบันทึกจับกุม จัดทำประวัติ และส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายที่ 2 คือ ชาย อายุ 20 ปี สัญชาติอินเดีย จากการตรวจสอบพบว่าได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางด่าน ตม.ทอ.สุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 25/07/2022 ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยวได้รับการอนุญาตถึงวันที่ 22/08/2022 ซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏว่ามีการขออยู่ต่อแต่อย่างใด (Overstay 431 วัน) เหตุเกิดที่ บริเวณถนนภายในหมู่บ้านหนองสิม ต.แกดำ อ.แกดำ จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 เวลา 14.00 น. เบื้องต้นในชั้นจับกุมผู้ถูกจับให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงทำบันทึกจับกุม จัดทำประวัติ และส่งตัวให้พนักงานสอบสวน สภ.แกดำ อ.แกดำ จว.มหาสารคาม ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ในห้วงที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ สตม.เร่งกวาดล้าง จัดระเบียบคนต่างด้าวไม่ให้กระทำผิดกฎหมาย และป้องกันอาชญากรรม

ตม.จว.มหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ไปยังเจ้าบ้าน ผู้ประกอบการ ผู้จัดการโรงแรม อพาร์ทเม้นท์ หอพัก บ้านให้เช่า เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย หรือการจะรับแรงงานต่างด้าวเข้าทำงาน ให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และ แจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าวกับ ตม.จว.มหาสารคาม หรือหากพบเบาะแสพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของคนต่างด้าวหรือสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือ สอบถามขอคำแนะนำเกี่ยวกับคนต่างด้าว ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 043-750621 และ 043-971278

ตม.จว.มหาสารคาม ร่วม ตำรวจท่องเที่ยว และ สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม บูรณาการระดมกวาดล้าง X-RAY พื้นที่

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4 เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.มหาสารคาม โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.มหาสารคาม ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมสายตรวจ สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม ตำรวจท่องเที่ยวมหาสารคาม ปฏิบัติการ กวาดล้างอาชญากรรม X-Ray พื้นที่ช่วงเทศกาล และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว และการกวดขันจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบแคมป์พักคนงานไซต์งานก่อสร้างพบแรงงานชาวเมียนมา ตรวจสอบการแจ้งที่พัก วีซ่า และนายจ้าง ไม่พบการกระทำผิด ได้กำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 37 มาตรา 38

ตม.จว.มหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง 2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3. แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725

หากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621,043-971278

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม, ตำรวจท่องเที่ยว และสภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมประชาสัมพันธ์ แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว รองรับชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว

ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว,มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวในห้วงเร่งรัดท่องเที่ยวระยะสั้น แผนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และโครงการปฏิบัติการเชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม พ ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ ตม.จว.มหาสารคาม บก .ตม.4 เพื่อให้การปฏิบัติการรองรับชาวต่างชาติแบบบูรณาการในพื้นที่


ตม.จว.มหาสารคาม, สภ.กันทรวิชัย ภ.จว.มหาสารคาม และตำรวจท่องเที่ยว จว.มหาสารคาม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตเจริญ รรท.ผบก.บก.ตม.4 และ พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมบูรณาการหน่วยในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์มาตรา 37 มาตรา 38 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กวดขันจับกุมการกระทำผิด และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ในโรงแรม คอนโด อพาร์ตเม้นท์ หอพัก สถานศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย พร้อมแนะนำช่องทางการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

พร้อมประชาสัมพันธ์ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง 2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3. แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)
หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725

หากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621, 043-971278

ทั้งนี้ ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองมหาสารคาม พร้อมปฏิบัติหน้าที่บูรณาการร่วม ออกตรวจ ป้องกันเหตุงานเทศกาลต่างๆของจังหวัดมหาสารคาม เช่น “งานงิ้ว ประเพณีไหว้เจ้า” ระหว่างวันที่ 13 – 20 พ.ย. ,การประกวดหนุ่มหล่อระดับโลก Mister Global ครั้งที่ 9 โดยผู้เข้าร่วมการประกวดจะมีการเก็บตัว และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (ในระหว่างวันที่ 16-26 พ.ย.66) มีประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดมากกว่า 45 ประเทศ ,งานประเพณีลอยกระทง ณ ริมคลองสมถวิล วันที่ 22-27 พ.ย.,งานประเพณีลอยกระทง ณ แก่งเลิงจาน วันที่ 24-27 พ.ย. และ “เทศกาลลาบโลก ครั้งที่ 2” ระหว่างวันที่ 9-15 ธ.ค.นี้

วันที่ 21 พ.ย.66 เวลา 16.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เนื่องในมาตรการป้องกันปราบปรามในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ปี 2566

โดยมี พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีฯ, พ.ต.อ.อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ธวัชชัย สัตยพัฒน์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.วีระเดช เลขะวรกุล รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.นพ นรชาญ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.อัครวินต์ สุคนธวิท รอง ผบก.ฯ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นุติ ศักดิ์สุภาพ ผกก.สืบสวนฯ, พ.ต.อ.ประยุทธ์ พิทักษ์เผ่าสกุล ผกก.(สอบสวน)ฯ, พ.ต.ท.อายุทธ ธนสารโสภิณ รอง ผกก.ฝอ.ฯ, พ.ต.ท.ประพันธ์ศักดิ์ จันทร์ศิริ รอง ผกก.สืบสวนฯ

หัวหน้า สภ.ในสังกัด,กอ.รมน.จว.มหาสารคาม,ป้องกันจังหวัดฯ,เทศบาลเมืองมหาสารคาม,องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน,อาสาสมัครกู้ภัย,ตำรวจสันติบาล,ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง, กองกำกับการสืบสวน,สภ.เมืองมหาสารคาม,สภ.บรบือ,สภ.โกสุมพิสัย,สภ.กันทรวิชัย,สภ.เขวาใหญ่,สภ.ดอนหว่าน,สภ.นาสีนวน,สภ.ท่าตูม เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ในหลายพื้นที่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่ออนุรักษ์สืบสานและส่งเสริมประเพณีอันดีงามและทรงคุณค่าของไทย ซึ่งอาจมีประชาชนและนักท่องเหียวเข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง ลอยประทีบโคมไฟตามแม่น้ำลำคลอง รวมถึงการเดินทางไปท่องเที่ยว ตามสถานที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง งานแสดง แสง สี เสียง หรืองานเผาเทียนเล่นไฟเป็นจำนวนมาก และทำให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาความเดือดร้อนรำคาญ และอันตรายที่เกิดจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และโคมลอย รวมถึงอาจมีมิจฉาชีพแอบแผงเข้าไปประทุษร้ายต่อทรัพย์สินในสถานที่จัดงานต่างๆ ด้วย

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เนื่องในมาตรการป้องกันปราบปรามในช่วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง

ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว,มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ นักท่องเที่ยวในห้วงเร่งรัดท่องเที่ยวระยะสั้น แผนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และโครงการปฏิบัติการเชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม พ ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4

ในห้วงที่จังหวัดมหาสารคามเตรียมจัดการประกวดหนุ่มหล่อระดับโลก Mister Global ครั้งที่ 9 โดยผู้เข้าร่วมการประกวด จาก 45 ประเทศ จะมีการเก็บตัว และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม (ในระหว่างวันที่ 16-26 พฤศจิกายน 2566) เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจน soft power อื่นๆ ของจังหวัดมหาสารคาม

เพื่อให้การปฏิบัติการรองรับชาวต่างชาติแบบบูรณาการ ในพื้นที่ ตม.จว.มหาสารคาม, ภ.จว.มหาสารคาม และตำรวจท่องเที่ยว จว.มหาสารคาม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิยะอนันต์ โตสกุลวงศ์ ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม นำโดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมบูรณาการหน่วยในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์มาตรา 37 มาตรา 38 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กวดขันจับกุมการกระทำผิด และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ในโรงแรม คอนโด อพาร์ตเม้นท์ หอพัก สถานศึกษาในพื้นที่
โดยเฉพาะผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย พร้อมแนะนำช่องทางการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ประชาสัมพันธ์ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง 2. แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3. แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725 และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621, 043-971278