ข่าวสาร/กิจกรรม

ตามนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว,มาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวในห้วงเร่งรัดท่องเที่ยวระยะสั้น (ก.ย.66 – ก.พ.67) ของ ตร. และ ภ.4, แผนการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ของ ตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม และโครงการปฏิบัติการเชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม พ ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ ตม.จว.มหาสารคาม บก.ตม.4
เพื่อให้การปฏิบัติการรองรับชาวต่างชาติแบบบูรณาการ ในพื้นที่

โดยตม.จว.มหาสารคาม, ภ.จว.มหาสารคาม และตำรวจท่องเที่ยว จว.มหาสารคาม ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.66 พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม จนท.ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมบูรณาการหน่วยในพื้นที่ ปฏิบัติการเชิงรุก ประชาสัมพันธ์มาตรา 37 มาตรา 38 ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 กวดขันจับกุมการกระทำผิด และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ในโรงแรม คอนโด อพาร์ตเม้นท์ หอพัก สถานศึกษาในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย พร้อมแนะนำช่องทางการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว

พร้อมประชาสัมพันธ์ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1. นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง 2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3.แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet) หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725

หากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแส การกระทำผิด ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621, 043-971278

ตม.จว.มหาสารคาม ในห้วงเดือนตุลาคม 2566 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต. เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4

นำโดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม,ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ปฏิบัติการเชิงรุก ออกกวดขันจับกุม การกระทำผิด และประชาสัมพันธ์การแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ในโรงแรม คอนโด อพาร์ตเม้นท์ หอพัก สถานศึกษา ในพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ และป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 อย่างต่อเนื่อง

โดยเฉพาะผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย พร้อมแนะนำช่องทางการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ผลการปฏิบัติการจับกุม เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 จำนวน 2 ราย

ทั้งนี้ ตม.จว.มหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถานหรือผู้จัดการโรงแรม ที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว เข้าพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งสามารถแจ้งได้ 3 ช่องทาง คือ 1.นำเอกสารมาแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นนำเอกสารมาแจ้ง 2.แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 3.แจ้งทางอินเตอร์เน็ต (Internet)

หรือศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ https://www.immigration.go.th/?p=14725 และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ติดต่อสอบถาม หรือแจ้งได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621,043-971278

3033076วันที่ 22 มิ.ย. 66 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต. เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4
พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม. 4 และ พ.ต.อ. มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม. 4
โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว. ,
พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรวจคนเข้าเมือง มหาสารคาม ร่วมบูรณาการกับ เจ้าหน้าที่จัดหางาน มหาสารคาม และ กอ.รมน.จว.มหาสารคาม พร้อมฝ่ายปกครองจังหวัด
ร่วมเข้าตรวจสอบแรงต่างด้าวสถานประกอบการในพื้นที่ อำเภอโกสุมพิสัย เพื่อประชาสัมพันธ์และป้องกันปราบปรามการกระทำความผิด
ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522, พ.ร.ก.การจัดการ การกระทำของคนต่างด้าว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
เข้าตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง คือ บริษัท สมบูรณ์ 1962 จำกัด และ บริษัท พาแอนด์จีกลาส จำกัด
จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย
และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ติดต่อสอบถามได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621 ,043-971278

3033077303308130330823033086

รวบชาวลาว สาวประเภทสอง แฝงตัว Over Stay กว่า 3 ปี3214418 0

                               เมื่อวันที่ 5 ก.ย.66 เวลาประมาณ 15.30 น. ตม.จว.มหาสารคาม ภายใต้การอำนวยการของ  พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4 พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์  กอสนาน  รอง ผบก.ตม.4   ชุดจับกุมโดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ด.ต.วิเชียร รักษา, ด.ต.อานันท์ชัย ศรีโพธิ์อุ่น, จ.ส.ต.สุภัทรชัย ตันฑจรรยา และ ส.ต.อ.ศราวุธ มาตเลิง  ร่วมกันจับกุม MR.PHOY BOUTDAVONG อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว หนังสือเดินทางเลขที่ P1621430   ในข้อหา "เป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (OVER STAY 1,227 วัน)"

                               จากการดำเนินการตามโครงการปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว   ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ของ ตม.จว.มหาสารคาม ชุดสืบสวนปราบรปาบปราม ตม.จว.มหาสารคาม  ออกตรวจเข้ม และ X-RAY พื้นที่ประชาสัมพันธ์เจ้าบ้านฯ กวดขันปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิด ตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมืองฯ และการกระทำผิดตามกฎหมายอาญาอื่นๆ ชุดจับกุมได้ออกตรวจบริเวณริมถนนหน้าหอพักไม่มีเลขที่ ม.4 ต.หัวขวาง  อ.โกสุมพิสัย จว.มหาสารคาม พบสาวประเภทสอง มีพิรุธท่าทางคล้ายคนต่างด้าว จึงแสดงตัวขอตรวจสอบ  เอกสารประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง แต่ไม่มีเอกสารมาแสดง แต่รับว่าเป็นคนสัญชาติลาว 

                               จึงเชิญตัวมาที่ทำการ ตม.จว.มหาสารคาม ตรวจสอบจากระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (BIO METRICS) พบชื่อ MR.PHOY BOUTDAVONG อายุ 30 ปี สัญชาติ ลาว หนังสือเดินทางประเทศลาว หมายเลข P1621430    พบว่าได้เดินทาง  เข้ามาในราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 25 ก.พ.63 ได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว (ผ.ผ.30)     ได้รับการอนุญาตถึงวันที่ 25 เม.ย.63 หลังจากนั้นไม่ใด้เดินทางออกนอกราซอาณาจักรแต่อย่างใด  เจ้าพนักงานชุดจับกุมจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกจับทราบว่า เป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด (อยู่เกิน 1,227 วัน)  MR.PHOY รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงทำการจับกุมควบคุมตัวตามขั้นตอนของกฎหมาย  จัดทำประวัติ ส่งพนักงานสอบสวน สภ.โกสุมพิสัย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

                               ตม.จว.มหาสารคาม ขอประชาสัมพันธ์ ไปยังเจ้าบ้าน ผู้จัดการโรงแรม  อพาร์ทเม้น หอพัก บ้านให้เช่า เมื่อรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ให้ดำเนินการตามกฎหมายแจ้งเข้าพักอาศัยของคนต่างด้าว กับ ตม.จว.มหาสารคาม หากพบเบาะแสพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ของคนต่างด้าว หรือสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือ สอบถามขอคำแนะนำ ติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  043-750621 และ 043-971278

 

3214419 03214422 0

 

Computer Phone Coffee

วันนี้ (19มิ.ย.66) เวลา 10.00 น.
ตม.จว.มหาสารคาม โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ร่วม กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานราชการในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องงานความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2566 (CPX - 66)
ในประเด็นภัยคุกคาม ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ /ด้านยาเสพติด /ด้านภัยธรรมชาติ /ด้านแรงงานต่างด้าวและการหลบหนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ณ ห้องประชุม 308 ศาลากลาง จว.มหาสารคาม

3889838899