ข่าวสาร/กิจกรรม

ENG

001002

สืบข้อเท็จจริงขออยู่ต่อ กรณีอุปการะภรรยาสัญชาติไทย

ภายใต้การอำนวยการช าของ พล.ต.ต.กฤษฏา กาญจนอลงกรณ์ ผบค.ตม.4 และ พ.ต.จ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.4

วันที่ 7 มิ.ย.64 เวลาประมาณ 13.30 น. พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สว.ดม.จว.ม มหาสารคาม สั่งการให้ จนท.

ชุดสืบสวณปราบปราม ตม.จว.มหาสารคาม ออกตรวจสอบการยื่นขออยู่ต่อฯ ของคนต่างด้าวในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ ตรวจพบ Mr.Axel Christion schuze ขายุ 80 ปี สัญชาติ เยอร์มัน ยื่่นขออยู่ต่อกรณีอุปการะภรรยา

สัญชาติไทย  จนท. ได้ ประชาสัมพันธ์ ให้คนต่างต้าวได้ทราบถึงการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

62712LINE ALBUM 2164 7LINE ALBUM 2164 12LINE ALBUM 2164 16LINE ALBUM 2164 21LINE ALBUM 2164 29LINE ALBUM 2164 1

ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน"

ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.๔

และ พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ตม.๔

วันที่๓ มิ.ย.๖๔ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ พ. พ.ต.ต.ทินกร เลาดี สว.ตม.จว.มหาสารคาม มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก

รอง สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อมข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม