สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม

 579 หมู่ที่ 11 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000  โทรศัพท์  043-750 621, 043-971 278 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.mahasarakhamimm4.com