NT3

การติดต่อ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมหาสารคาม
ที่อยู่:
97 หมู่ที่ 6 ถนนแจ้งสนิท ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ. มหาสารคาม
4400
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
043-750621
โทรสาร:
043-750621

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล