วันที่ 13 มิ.ย.66 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.เกติ์ฉกาจ นิลประดับ ผบก.ตม.4,พ.ต.อ.สิทธิ์ ศิริกังวาลกุล รอง ผบก.ตม.4 และ พ.ต.อ.มณุวัฒน์ กอสนาน รอง ผบก.ตม.4   

     ตม.จว.มหาสารคาม โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม, ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รอง สว. ฯ., ด.ต.วิเชียร รักษา และ ด.ต.อานันท์ชัย ศรีโพธิ์อุ่น ผบ.หมู่ ตม.จว.มหาสารคาม บูรณาการร่วมกับ จัดหางาน จว.มหาสารคาม, กอ.รมน.จว.มหาสารคาม, ฝ่ายปกครอง จว.มหาสารคาม และ ภ.จว.มหาสารคาม

     บูรณาการร่วมตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม และ อ.กันทรวิชัย จว.มหาสารคาม เพื่อประชาสัมพันธ์ และป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 พ.ร.ก.การจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้ตรวจสอบสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง คือ

1. บริษัทโชติอุทัย จำกัด 2. โรงสีสมเด็จทวีผล 3 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลูกชิ้นพิมพา และ 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัดหลังคาเหล็ก ซี.ซี.สตีล

     จากการตรวจสอบไม่พบการกระทำผิด พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติตามกฎหมาย และหากต้องการความช่วยเหลือ คำแนะนำ เกี่ยวกับกฎหมายคนต่างด้าว หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ติดต่อสอบถามได้ที่ ตม.จว.มหาสารคาม โทร. 043-750621 และ 043-971278

 

30095233009516

3009522

3009514170747170754

300951730095193009521