วันนี้ (19มิ.ย.66) เวลา 10.00 น.
ตม.จว.มหาสารคาม โดย พ.ต.ต.สุพล ศรีพัก สว.ตม.จว.มหาสารคาม ร่วม กอ.รมน. จังหวัดมหาสารคาม หน่วยงานราชการในพื้นที่
ที่เกี่ยวข้องงานความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร ร่วมการฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปี 2566 (CPX - 66)
ในประเด็นภัยคุกคาม ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ /ด้านยาเสพติด /ด้านภัยธรรมชาติ /ด้านแรงงานต่างด้าวและการหลบหนี้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ณ ห้องประชุม 308 ศาลากลาง จว.มหาสารคาม

3889838899