วันนี้ 21 ก.ค.2561 / 08.00 น. พ.ต.ท.พิศาล ไชยรักษ์ สว.ตม. จว.มหาสารคาม นำข้าราชการตำรวจในสังกัด 

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เพื่อบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์วัดและโรงเรียนบ้านกุดซุย ต.ลาดพัฒนา อ.เมืองจว.มหาสารคาม โดยมีประชาชนจิตอาสาในพื้นที่และหน่วยงานส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม