วันที่ 27 มี.ค. 2562 เวลา 20.00 น. ร.ต.อ.กิติภูมิ  ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม ได้นำข้าราชการตำรวจ ตม.จว.มหาสารคาม 

ร่วมกับ สภ.เมืองมหาสารคาม ,ฝ่ายปกครองและทหาร  ปล่อยแถวออกตรวจ ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย และจัดระเบียบสังคม สถานบริการสถานประกอบการ ในเขตท้องที่อำเภอเมืองมหาสารคาม 

ณ  หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม