พ.ต.ต.กิติภูมิ ภูมิแกดำ สว.ตม.จว.มหาสารคาม พร้อม ด้วยข้าราชการตำรวจ  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมอำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัย

ให้แก่นักท่องเที่ยว  ทั้งชาวไทย  และชาวต่างชาติ  ในงานประเพณีสงกรานต์  จังหวัดมหาสารคาม  ประจำปี  2562  บริเวณถนนข้าวเม่า (หอนาฬิกา) จังหวัดมหาสารคาม