วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ข้าราชการตำรวจตม.จว.มหาสารคาม  ตม.จว.มหาสารคาม ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง"

จำกัดผักตบชวา วัชพืชน้ำ และทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ณ ร่องขามแป บ้านวังน้ำเย็น ม.14 ต.เกิ้ง อ.เมือง จ.มหาสารคาม